Stel cookie voorkeur in

Sbo De Bouwsteen: ieder steentje wordt een kei!

Speciaal basisonderwijs

De Bouwsteen is een basisschool voor speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat onze school er speciaal is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. We bieden intensieve ondersteuning en stemmen het onderwijs af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Op De Bouwsteen is uw kind niet langer een uitzondering. Het krijgt bij ons het passend onderwijsaanbod dat het nodig heeft en verdient.

Ieder kind succesvol

Iedereen die anderen gelijkwaardig, met respect en beschaafd behandelt, is welkom op onze school. We zijn er voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar die specifieke onderwijs behoeften hebben. We bekijken per leerling wat de mogelijkheden en kwaliteiten zijn. Op basis daarvan bepalen we welke hulp of ondersteuning geschikt is. We zetten ons in om ieder kind succesvol te laten zijn.  

Structuur en duidelijkheid

De Bouwsteen zorgt ervoor dat elke dag duidelijk, voorspelbaar en overzichtelijk is. Dit biedt onze leerlingen structuur. De belangrijkste vakken taal, lezen en rekenen worden zoveel mogelijk in de ochtend aangeboden. Veel leerlingen op onze school hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. Hier houden we bij ons onderwijs rekening mee.

Aanmelden

Leerlingen kunnen bij ons op school komen volgens de toelaatbaarheidscriteria van het Samenwerkingsverband Aan den IJssel.

Het samenwerkingsverband verzorgt onderwijs voor leerlingen uit Nieuwerkerk, Capelle en Krimpen aan den IJssel. Meer over de aanmeldprocedure leest u hier.

Nieuwsgierig?

Heeft u interesse in De Bouwsteen of wilt u meer weten? U kunt een afspraak maken voor een informatief gesprek en een rondleiding via 010-4511907 of info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl.

Zit uw kind in de onder- of middenbouw, dan maakt u een afspraak met Caroline Spoorenberg. Voor een bovenbouwleerling maakt u een afspraak met Marianne Lammens.

Berichten over de bouw op ons terrein kunt u nalezen onder het kopje 'BOUW'

In mei kwam schoolfotograaf Jeroen nog een keer langs en gingen alle medewerkers van De Bouwsteen en Bouwsteen Expertise op de foto! Voor het laatst voor ons huidige gebouw.

 

Groepen

Ziek of naar de dokter?

Is uw kind ziek of komt het later naar school? Geeft u dit dan door aan onze administratie voor 8.30 uur.

Via 010-4511907 of

ziekbeter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

Heeft uw kind een medische afspraak? Dan kunt u daar verlof voor aanvragen.  Het aanvraagformulier vindt u HIER

Ook voor andere verlofvormen dient u verlof aan te vragen. U vindt het aanvraagformulier buitengewoon verlof HIER

Structuur

 • een duidelijk en vast dagritme
 • een geordende omgeving
 • oefenstof op maat
 • uitgebreide werkbespreking

> MEER INFO

Veiligheid

 • persoonlijke aandacht
 • een positieve benadering
 • duidelijke grenzen
 • vertrouwen opbouwen

> MEER INFO

Kleinschaligheid

 • individuele hulp en begeleiding
 • elke groep een eigen leerkracht
 • groepen van 18 leerlingen
 • rust en ruimte

> MEER INFO