Stel cookie voorkeur in

Uitnodiging informatieavond bouw en 5 x 5

06-06-2019

Beste ouders, verzorgers,

Van de gemeente Capelle aan den IJssel ontvingen wij de bijgevoegde nieuwsbrief met het verzoek deze aan u door te mailen om u op de hoogte te houden van de bouwplannen van De Bouwsteen.

Tegelijk met deze nieuwsbrief willen wij graag alle ouders uitnodigen op dinsdag 11 juni van 19.00-20.30 uur om de volgende onderwerpen te bespreken.
19.00-19.30  rondleiding Eben Haezerschool
19.30-20.00  toelichting op de bouwplannen van de semi permanente nieuwbouw
20.00-20.30  de gewijzigde schooltijden m.i.v. het nieuwe schooljaar

N.a.v. de peilingen onder personeel en ouders en op advies van de medezeggenschapsraad heeft de directie besloten om met ingang van schooljaar 2019-2020, een rooster in te voeren waarbij de kinderen iedere dag 5 uur naar school gaan.

Dit houdt in dat de kinderen iedere dag van 8.30-13.30 uur les krijgen.

Deze extra ouderavond zal gehouden worden op De Bouwsteen.

Als u wilt komen wilt u zich dan per email aanmelden via admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Namens de directie SBO De Bouwsteen

Henk Beesems