Stel cookie voorkeur in

Gezocht: betrokken ouder(s) die zich in willen zetten voor onze medezeggenschapsraad

06-06-2019

Wat houdt het in?
De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt ouders en personeelsleden van onze school.  

De Medezeggenschapsraad bestaat in totaal uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De werkzaamheden binnen de MR bestaan voornamelijk uit 6/7 maal per jaar vergaderen, gedeeltelijk samen met de directie, over het beleid van de school zoals financiën, het schoolplan, veiligheid op school, etc.

Naast de vergaderingen wordt er enige voorbereiding hiervoor gevraagd, zoals het lezen van stukken. Het is vooral een leuke, prettige en leerzame manier om mee te kijken en mee te denken over het beleid van de school. De MR heeft daarin een adviserende en in diverse zaken, een “mee-beslissende” rol.

Hoe verloopt de procedure?
Wanneer u denkt de medezeggenschapsraad iets voor u is, kunt u zich aanmelden via info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl.
Als er meerdere ouders zich aanmelden, zijn wij genoodzaakt verkiezingen te houden. Dan krijgen ouders en personeelsleden de keus om te stemmen op de beschikbare kandidaten. Procedure van verkiezingen volgt later, wanneer dit nodig is.
Wanneer er evenveel mensen zich aan melden als dat er zetels in de MR zijn, zullen er geen verkiezingen komen en kunnen deze ouders deelnemen in de oudergeleding van medezeggenschapsraad.

We zien uw aanmelding graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

De medezeggenschapsraad.