Stel cookie voorkeur in

Wat in de MR vergadering is besproken

21-05-2019

Maandagavond in de MR is het volgende besproken:

  • Dhr. Harry Nijkamp is geweest. Vanuit BLICK is hij aangesteld om de samenwerking tussen MR, GMR en bestuur weer te optimaliseren.Wij hebben met hem gesproken over de medezeggenschap binnen BLICK. De MR heeft punten aan kunnen geven die verbetering verdienen en zaken die goed lopen. De communicatie tussen MR en GMR is op De Bouwsteen goed. Daar is nooit aan getwijfeld.
  • We hebben financiële zaken besproken. Met de nieuwe cao zijn de salarisschalen veranderd. Hoe willen wij dat het SBO die schalen inzet? Hieruit is een voorstel gekomen. Henk neemt dit mee naar P&O.
  • Qua formatie hebben we vacatures. Niet alle vacatures staan op vacaturesite Meesterbaan. Dit wordt nagekeken door MT. De vacatures voor komend schooljaar voor De Bouwsteen moeten zsm online.
  • Over de nieuwbouw voor De Bouwsteen is goed overleg met de gemeente. Er gaan allerlei geluiden rond bij ouders, sommige zijn waar, en andere niet. Vanuit de directie wordt het “goede” voor De Bouwsteen altijd voorop gesteld. Zoals het er op dit moment naar uit ziet (maar dat kan veranderen) zouden we na de kerstvakantie in het nieuwe gebouw kunnen zitten.