Stel cookie voorkeur in

Uitnodiging informatieavond Bouw voor ouders van De Bouwsteen

28-02-2019

Beste ouder, verzorger,
Als ouder of verzorger van een leerling(e) van De Bouwsteen bent U van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op woensdag 6 maart over de tijdelijke huisvesting van De Bouwsteen. Zoals u vast heeft gezien, wordt er op het moment al gebouwd aan de tijdelijke huisvesting van de Eben Haëzerschool. Ook wordt er tijdelijke huisvesting voor de Bouwsteen voorbereid, want het huidige pand is verouderd en wordt gesloopt. 


We kunnen ons voorstellen dat u daarover meer wilt weten. Daarom organiseren we samen met de gemeente Capelle aan den IJssel een informatieavond. Daar gaan we graag met u in gesprek, en delen we de huidige stand van zaken en inzichten. Denkt u met ons mee? Bijvoorbeeld over het schoolplein, de verkeersveiligheid of over de communicatie naar u en uw kinderen? Komt u alstublieft, Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld!


Agenda
19.15-19.30 Inloop
19.30-19.45 Opening, welkom, inleiding door directeur Henk Beesems
19.45-20.45 Namens de gemeente Capelle aan den IJssel geeft Robin van Gaal een toelichting op de            plannen van onderwijshuisvesting in Capelle en de gevolgen daarvan voor De Bouwsteen.
20.45-21.30 Voor verschillende thema’s (schoolplein, (verkeers)veiligheid, communicatie, bouw/fasering) kunt u uw zorgen, opmerkingen, tips of suggesties kwijt en hierover in gesprek met specialisten. Ook kunt u aangeven wat u belangrijk en minder belangrijk vindt. Uw inbreng wordt verzameld, en tijdens een tweede avond verder in het voorjaar komen we daar met de concrete plannen graag bij u op terug.
21.30 Afsluiting door Henk Beesems
Locatie: IJsselcollege (Pelikaanweg 1, 2903 ER Capelle aan den IJssel)
We willen graag weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Wilt u zich vooraf opgeven door op deze mail te reageren?

Graag tot 6 maart aanstaande!


Namens De Bouwsteen,
Henk Beesems, directeur