Stel cookie voorkeur in

De Bouwsteen heeft officieel een rookvrij schoolterrein!

06-01-2019

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein dat we nu extra duidelijk maken met de speciale borden aan het hek. Er mag nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouder-avonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij school-terrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. 

Wij vragen alle ouders en verzorgers ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein en bij het hek, dus in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind. 
 Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Alvast onze dank voor uw medewerking!