Stel cookie voorkeur in

Vervangingsproblematiek

27-11-2018

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Het lerarentekort is nijpend. Dat leest u in elke krant en ziet u op tv.

Op onze school levert het team grote inspanningen om elke schooldag voor alle kinderen passend onderwijs te verzorgen en de leertijd effectief te benutten. Daar hebben kinderen recht op en daar gaan we voor. Het wordt echter steeds moeilijker om goede onderwijsgevenden te vinden. Het lerarentekort is ook op onze school en de andere scholen van ons bestuur merkbaar.

Voor een oplossing doen we altijd eerst een beroep op de vervangingspool van ons bestuur. Al deze collega’s worden ingezet op de diverse BLICK-scholen. Daarna gaan we kijken wat we op onze eigen school kunnen regelen. Vaak zijn er parttime collega’s die extra komen werken. Als dit niet lukt gaan we groepen verdelen en krijgen kinderen oefenstof mee die ze zelfstandig kunnen verwerken.

De kans is echter groot dat we als school met al deze flexibele oplossingen onze grenzen bereiken. We moeten er voor waken om de belastbaarheid van ons team niet te ver op te rekken om verdere uitval van collega’s te voorkomen. Ook vinden we het voor de kinderen op enig moment niet meer verantwoord om verder te “improviseren” ten aanzien van hun onderwijs.

De directie kan op dat moment besluiten om een groep thuis te laten blijven. We vinden het belangrijk om u op voorhand te informeren over het feit dat dit kan gebeuren.

Mocht dit het geval zijn, dan zult u hierover zo snel mogelijk, minimaal de dag voor de dag van thuis blijven, een brief ontvangen via de mail en op papier. We hopen dat u daardoor in staat bent om de opvang voor uw kind op deze dag(en) te regelen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen in deze situatie ook vaak iets voor elkaar betekenen. In de uiterste situatie dat de opvang niet lukt, kunt u contact opnemen met de directie.

Een uitzondering betreft de 4-jarige kleuters. Zij zijn niet leerplichting en aan u kan  eventueel op de ochtend zelf gevraagd worden of uw kind misschien thuis kan blijven.

Binnen ons bestuur is de afspraak dat we niet meer dan 2 dagen per week een groep vragen om thuis te blijven. Met ons team zullen we dan ook overleggen over de mogelijke oplossingen als de situatie langer duurt. Daarmee doen we mogelijk een beroep op de flexibiliteit van andere leerkrachten, andere kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Ondertussen is ons BLICK-bestuur actief bezig om onderwijsmensen te interesseren voor het openbaar onderwijs in Capelle / Krimpen en aan ons te binden. Een nieuwe generatie leerkrachten loopt zich warm op onze scholen. Stagiaires in alle soorten en maten worden zorgvuldig opgeleid voor ons prachtige vak op de diverse PABO’s met begeleiding vanuit de scholen en het bestuur.

Naast deze jonge mensen is er ook een nieuwe groep mensen in het onderwijs geïnteresseerd: de zijinstromers, mensen met een HBO-opleiding of hoger die zich vanuit andere sectoren willen laten omscholen tot leerkracht. Met hulp van de overheid worden voor hen speciale leerwerktrajecten gecreëerd, waardoor het voor mensen die affiniteit hebben met onderwijs aantrekkelijk wordt om een overstap te maken. BLICK Op Onderwijs ontwikkelt hiervoor maatwerktrajecten afgestemd op de achtergrond en mogelijkheden van deze zijinstromers. Op deze manier zorgen we samen met de opleiding voor de ontwikkeling van professionals voor de klas en borgen we de kwaliteit van het onderwijs.

Mogelijk kent u echter ook mensen in uw netwerk of via social media die in het onderwijs gewerkt hebben of werken en toe zijn aan een nieuwe uitdaging op onze school en binnen ons openbaar onderwijs. Laat hen dan weten dat we graag met hen in gesprek gaan voor een kennismaking en wie weet meer. We gaan graag samen voor goed onderwijs. Bij voorbaat dank voor uw meedenken.

Uiteraard hopen we dat we kunnen voorkomen dat kinderen thuis moeten blijven. U kunt erop vertrouwen dat eerst alle andere opties bekeken zijn, voordat we deze beslissing nemen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij ondergetekende.  

Met vriendelijke groet,

Henk Beesems,

Directeur SBO De Bouwsteen