Stel cookie voorkeur in

Gevolgen privacywetgeving en wel of geen toestemming geven voor publicatie van foto's

25-10-2018

Privacy wetgeving en AVG toestemmingsverklaring.

I.v.m. privacywetgeving en omdat een aantal ouders heeft aangegeven niet meer op een klassenlijst te willen staan, krijgen de kinderen geen klassenlijsten mee naar huis.

Een deel van de ouders heeft aangegeven dat foto’s waarop hun kind staat, niet geplaatst mogen worden op de website van de school (zie de eerste vraag op het formulier). Bij allerlei activiteiten zoals de Kinderboekenweek maar ook bij Sint en Kerst is het voor ons dus lastiger om foto’s te plaatsen op onze website. Het kan dus zijn dat er in de klas een foto wordt gemaakt en uw kind er niet op gaat.

Wij verzoeken ouders om bij activiteiten geen foto’s of filmpjes te maken.

Wilt u uw toestemming wijzigen dan kunt u dit aangeven bij de administratie en een nieuwe toestemmingsverklaring invullen.

Wij wijzen u erop dat wij geen Facebookpagina hebben en de foto’s die we maken niet gebruiken voor andere externe media behalve onze eigen schoolwebsite.

Heeft u nog geen toestemmingsverklaring ingeleverd, wilt u dat dan alsnog doen. Anders betekent het dat u geen toestemming geeft voor gebruik van foto’s ed.