Stel cookie voorkeur in

Rots en watertraining voor een aantal groepen

08-10-2018

Op 30 oktober  zal er in de groepen 6-, 6-7a, 6-7b, 6-7-8 en 8a een Rots & Watertraining starten. Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen.

Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Actie (spel en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met  anderen samen werken, spelen en leven (Water).

Samengevat; in de training is er aandacht voor:

•           Het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

•           Het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden.

•           Sociale en communicatieve vaardigheden.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten die op dinsdag onder schooltijd plaatsvinden. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur. Ook zal er in de loop van het schooljaar een ouderbijeenkomst plaats vinden.

De bijeenkomsten zullen worden gegeven door Hanneke van Bergen van der Grijp ervaren trainer van Praktijk Oli4kids. De leerkracht is tijdens de training aanwezig.