Stel cookie voorkeur in

Ouders & Social Media

Problemen met social media

Op school doen kinderen veel kennis en vaardigheden op, waarmee ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Dat lukt het beste in een omgeving waar kinderen zich goed voelen. In een omgeving die veilig is. De juffen en meesters op De Bouwsteen hebben (sociale) veiligheid hoog in het vaandel staan. Door middel van de methode “leefstijl” en “sta op tegen pesten” leren we kinderen positieve gedragsvaardigheden. De laatste jaren ontstaan er steeds meer problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Leerlingen maken bijvoorbeeld ruzie via WhatsApp, wat zorgt voor spanningen in de klas.

Wettelijke regelingen

Wist u dat het voor kinderen onder de 13 jaar ( binnenkort 16 Jaar) wettelijk niet toegestaan is om deel te nemen aan sociale media zoals onder andere Whatsapp en facebook. Ouders van kinderen die wel deel nemen aan deze media zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind.

Rol van ouders 

Als leerlingen online respectvol en met oog voor anderen met elkaar omgaan, kan de school ook een veilige en prettige omgeving blijven. Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, houdt meestal niet op bij het verlaten van het schoolplein. Pesten is een maatschappelijk probleem. Samenwerking van alle betrokken partijen is dan ook noodzakelijk.  Juist omdat pestgedrag steeds meer via de sociale media plaats vindt. De leerkrachten hebben geen grip op dit gedrag omdat dit buiten de schooltijden om gebeurt. Het is belangrijk dat u als ouders/verzorgers hier duidelijke afspraken over maakt met uw kind. En een actieve rol in neemt. 

Tips 

Dit helpt om een kind weerbaar te maken:

  • Praat met uw kinderen over wat zij doen op internet en maak de afspraak om nooit privégegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en de naam van je school te delen.
  • Verzin (samen) een goede nickname
  • Scherm het profiel van uw kind zoveel mogelijk af; ‘alleen voor vrienden’ is de beste optie
  • Plaats alleen neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of beter nog; helemaal geen foto’s waarop je gezicht herkenbaar is. Alles blijft altijd op het internet terug te vinden.
  • Wees selectief in het accepteren van een vriendschapsverzoek; doe dit alleen wanneer je iemand in het echte leven hebt ontmoet
  • Verwijder onbekende mensen uit de vriendenlijst van uw kind
  • Houd wachtwoorden en inloggegevens altijd geheim: ook voor je beste vriend(inn)en!
  • Niet schelden en geen mensen kwetsen, dat zou je in het echt ook niet doen
  • Heb je iets vervelend gezien of meegemaakt? Vertel het altijd aan iemand die je vertrouwt bijvoorbeeld een ouder, buurvrouw of leerkracht.