Stel cookie voorkeur in

Ouders & Social Media

 

De rol van social media wordt steeds groter. En social media is in deze huidige tijd niet meer weg te denken. Naast de vele voordelen die de social media met zich meeneemt is de keerzijde helaas de toename van pestgedrag via deze media.

Bijvoorbeeld via tekst (dreigtweets), beeldmateriaal (intieme foto- of videobeelden openbaar maken), uitsluiten (blokkeren in sociale media), misbruik van privégegevens (inlogaccounts) of haatcampagnes via sociale media.

We merken dat steeds meer leerlingen van onze school hier helaas ook mee te maken krijgen. Het online pesten gebeurt weliswaar thuis, maar de signalen komen ook op school naar voren. Het ruziën en pesten kan dan op school door gaan.  Op school worden de telefoons aan het begin van de ochtend ingenomen door de leerkracht en in een kluisje opgeborgen.

U als ouder/verzorger bent ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag op social media van uw kind. Op school besteden wij tijdens de lessen aandacht aan het gebruik en misbruik van social media, maar helaas kunnen wij de leerlingen na schooltijd niet volgen en begeleiden hierin. Dit is uw taak en uw verantwoording.

Leerlingen moeten weten dat online pesten ernstige gevolgen heeft voor zowel het slachtoffer als de dader(s). Slachtoffers voelen zich niet meer veilig, online en offline, zijn bang om naar school te gaan, schamen zich, zijn onzeker, worden buitengesloten of gepest. Voor daders gelden straffen.

Wat kunt u doen als ouder/ verzorger?

Het liefst wil je (online) pesten voorkomen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Wel kun je dit zo veel mogelijk proberen door op een aantal dingen te letten.

Als volwassene kun je een kind(eren) helpen door te praten over wat hij op internet doet en hem te vertellen wat je wel en beter niet op internet kunt doen:

  • Geen privégegevens
  • Neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of liever zelfs helemaal geen foto’s
  • Niet zomaar iedereen een vriend noemen en toevoegen op bijv. What’s app, Instagram of Facebook

Als een kind toch te maken krijgt met online pesten dan kun je een kind het beste als volgt helpen:

  • Complimenteer dat het naar je is toegekomen.
  • Als een kind slachtoffer van online pesten is dan heeft het in eerste instantie behoefte aan steun, aan iemand die naar hem luistert en hem serieus neemt.
  • Kijk samen met het kind wat jullie er samen aan zouden kunnen doen.

Welke acties kunt u verder ondernemen?

Bij online pesten kun je het beste:

  • Niet reageren op de mails, berichtjes of filmpjes.
  • De pestmail, berichtjes of filmpjes bewaren. Indien mogelijk er printscreens van maken. Het zijn bewijzen die tegen de pester gebruikt kunnen worden.
  • In sommige gevallen kunt u altijd de politie inschakelen. Leerlingen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden, maar wel een taakstraf krijgen of de verplichting krijgen om deel te nemen aan een op de overtreding gericht programma
  • Degene blokkeren die de mail, het bericht of filmpje stuurde.

Op www.meldknop.nl, www.vraaghetdepolitie.nl en op www.alertonline.nl kunt u terecht voor informatie met betrekking tot online veiligheid.