Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat in totaal uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De werkzaamheden binnen de Mr bestaan voornamelijk uit 6/7 maal per jaar vergaderen, gedeeltelijk samen met de directie, over het beleid van de school zoals financiën, het schoolplan, veiligheid op school, etc.

Naast de vergaderingen wordt er enige voorbereiding hiervoor gevraagd, zoals het lezen van stukken. Het is vooral een leuke, prettige en leerzame manier om mee te kijken en mee te denken over het beleid van de school. De Mr heeft daarin een adviserende en in diverse zaken, een “mee-beslissende” rol.

De MR is bereikbaar via mr-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

De agenda voor de vergadering wordt hier geplaatst en na de vergadering volgt een korte samenvatting.

 

Maandag 3 september is de eerste MR vergadering geweest van dit schooljaar, de belangrijkste punten waren: 

- Verwelkomen van nieuwe MR leden. 

- Auditteam is gestart op de Bouwsteen. Zij zijn 2 dagen per week aanwezig op De Bouwsteen.

- Er is een email aan het team uitgedaan voor duurzame besteding. Denk aan duurzame materialen, methodes etc. Dit zal worden opgenomen in de begroting 2019. 

- ARBO: We hebben er een preventiemedewerker bij! In de MR hebben we gisteren de aanvraag van Lindsey als preventiemedewerker goedgekeurd. Zij zal de werkzaamheden samen met Jolanda gaan uitvoeren. 

- Het MR jaarverslag wordt op 20 september aan de ouders gepresenteerd door Wendy. 

- Aanstaande donderdag heeft Henk een vergadering over gebiedsvisie voor de Nieuwbouw. Nieuwbouw staat ook op de volgende vergadering als agendapunt. 

- De medezeggenschapsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een interview over het geschil tussen GMR en college van bestuur. We hebben unaniem besloten om niet deel te nemen aan dit onderzoek. Wij voelen ons voldoende vertegenwoordigd in de GMR en trekken de gemaakte keuzes niet in twijfel. 

- Afscheid genomen van Mary. Nogmaals bedankt voor al je inzet de afgelopen jaren! 

?Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2016-2017

Leden Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Latoya van la Parra: moeder van Tiamo 

Marcel Simonis : vader van Remco 

Marjolein Hospers: moeder van Reinier 

Personeelsgeleding:

Wendy van Rossum: IB voorzitter

Mirjam Schoots, leerkracht 6-7a 

Bianca Veen, leerkracht groep 3