Stel cookie voorkeur in

Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad op De Bouwsteen zitten twee leerlingen uit elke groep 7 en 8. Deze kinderen komen een aantal keer per jaar samen om te bespreken hoe we De Bouwsteen beter, leuker en mooier kunnen maken. Zij zijn gekozen in hun groep en vertegenwoordigen alle kinderen in hun groep.

Waarom een leerlingenraad?

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Met de leerlingenraad willen wij:

  • Verantwoordelijkheid en betrokkenheid van schoolse zaken bevorderen.
  • Het stimuleren van het vormen en uiten van een eigen mening.
  • Leren anderen hun mening of ideeën te respecteren.
  • De leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen.
  • Het stimuleren van zowel samenwerken als leiding geven in een groep.
  • Bevorderen van actief burgerschap.

Leerlingenraad van 2018-2019