Stel cookie voorkeur in

Contact met ouders

Voor uw kind is het belangrijk dat de relatie tussen onze school en u als ouder of verzorger goed is. Dit heeft een positief effect op de schoolontwikkeling van uw kind.

De Bouwsteen:

• informeert u zo goed mogelijk over de mogelijkheden en ontwikkeling van uw kind;

• houdt u op de hoogte van de gang van zaken bij ons op school;

• betrekt u, als het mogelijk is, bij activiteiten op school;

• ondersteunt u bij opvoedkundige zaken.

Nieuw schooljaar-receptie

Aan het begin van het schooljaar wordt er een nieuw schooljaar-receptie georganiseerd in de klas. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.

Startgesprek met ouders

Als school vinden we het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en te onderwijzen. We hebben u hiervoor hard nodig. Goed contact tussen ouders en school bevordert de leerprestaties van het kind, en zorgt ervoor dat het met meer plezier naar school gaat.

We nodigen u daarom graag uit voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind. Dit is een gesprek waarin u de gelegenheid krijgt om te vertellen over uw kind. Waar moet de school rekening mee houden, wat werkt wel en wat werkt niet voor uw kind, wat wilt u kwijt over uw kind? De startgesprekken vinden plaats na schooltijd, en vinden plaats voor de herfstvakantie.

Gesprek met de leerkracht

Na schooltijd kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht voor een kort gesprek. Voor een langer gesprek of voor een gesprek met iemand anders, kunt u een afspraak maken.

Contact via heen-en-weer boekje en e-mail

De leerkracht van uw kind houdt u op de hoogte via een klassenbrief, via e-mail of via het heen-en-weer boekje.

Huisbezoeken

Naar aanleiding van vragen vanuit de school, vanuit de leerkracht of als gevolg van een onderzoek of rapport, kan een leerkracht op huisbezoek komen.

Koffieochtenden

U bent een aantal keer per jaar welkom tijdens een koffieochtend. Hier kunt u met andere ouders en verzorgers van gedachten wisselen  over onderwijs en opvoeding.

Rapportavonden en voortgangsbesprekingen

Uw kind ontvangt jaarlijks twee rapporten. Het eerste (februari) en tweede rapport (juni) gaan over de vorderingen in de groep en op verschillende vakgebieden. Bij beide rapporten wordt ook het ontwikkelingsperspectief (OP) besproken met en getekend door ouders.

Informatiebijeenkomsten

Voor de ouders en verzorgers van nieuwe leerlingen en van schoolverlaters organiseert De Bouwsteen aparte bijeenkomsten.