Stel cookie voorkeur in

Ouders

Voor uw kind is het belangrijk dat de relatie tussen onze school en u als ouder of verzorger goed is. Dit heeft een positief effect op de schoolontwikkeling van de leerling.

De Bouwsteen:

• informeert u zo goed mogelijk over de mogelijkheden en ontwikkeling van uw kind;

• houd u op de hoogte van de gang van zaken bij ons op school;

• betrekt u, als het mogelijk is, bij activiteiten op school;

• ondersteunt u bij opvoedkundige zaken.
 

Gesprek met de leerkracht

Na schooltijd kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht voor een kort gesprek. Voor een langer gesprek of voor een gesprek met iemand anders, kunt u een afspraak maken.

Contact via heen-en-weer boekje en e-mail

De leerkracht van uw kind houdt u op de hoogte via een klassenbrief, via e-mail of via het heen-en-weer boekje.

Huisbezoeken

Naar aanleiding van vragen vanuit de school, vanuit de leerkracht of als gevolg van een onderzoek of rapport, kan een leerkracht op huisbezoek komen.

Thema avond

De Bouwsteen zal een thema avond organiseren voor ouders of verzorgers. U kunt onze school dan bezoeken.

Koffieochtenden

U bent een aantal keer per jaar welkom tijdens een koffieochtend. Hier kunt u met andere ouders en verzorgers van gedachten wisselen  over onderwijs en opvoeding.

Rapportavonden en voortgangsbesprekingen

Uw kind ontvangt jaarlijks drie rapporten. Het eerste en laatste rapport gaan over de vorderingen in de groep en op verschillende vakgebieden. Het tweede rapport bevat het ontwikkelingsperspectief wat besproken wordt met ouders en jaarlijks ondertekend dient te worden.

Informatiebijeenkomsten

Voor de ouders en verzorgers van nieuwe leerlingen en van schoolverlaters organiseert De Bouwsteen aparte bijeenkomsten.