Stel cookie voorkeur in

Artikelen uit Balans

Balans is een Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.  Balans geeft een aantal keer per jaar Balans Magazine uit voor ouders, waarop de Ouderraad geabonneerd is. Regelmatig laten we u hier meelezen in artikelen die voor u van belang kunnen zijn. Het tijdschrift is in te zien op school.

Schooljaar 2017-2018

ADHD en voeding

DCD

Dyscalculie

Faalangst bij dyslexie

Het tienerbrein

NLD

Slaapproblemen bij ADHD

Van Po naar Vo

Zwakke executieve functies

schooljaar 2016-2017

Angst en Dwang: Dwanggedachten zijn hikjes van je hersenen.

Angst en Dwang: Een aandachtsprobleem werkt angst in de hand.

Verslaving: Rol van de ouders.

Verslaving: Duidelijke regels stellen.

Passend onderwijs voor kinderen met Dyscalculie.