Stel cookie voorkeur in

Aanmelden voor De Bouwsteen

Leerlingen kunnen bij ons op school komen nadat de Toekenningscommissie Aan den IJssel een Toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Er is een aantal punten waarop de commissie toetst voordat de verklaring wordt afgegeven. Deze punten moeten zijn aangetoond in het ontwikkelingsperspectief van uw kind.

Aangetoond moet zijn dat:

• er op de basisschool meerdere besprekingen over uw kind zijn geweest in het schoolondersteuningsteam;

• uw kind extra ondersteuning heeft gehad, van een externe deskundige en/of iemand van Bouwsteen Expertise;

• door de extra ondersteuning uw kind niet of niet voldoende is geholpen;

• het niet mogelijk is om uw kind binnen de basisschool op te vangen;

• uw kind specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften heeft;

• de basisschool niet het juiste antwoord heeft op de behoeften van uw kind;

• uw kind op de basisschool lichamelijk, geestelijk of sociaal in de knel komt;

• u als ouder of verzorger betrokken bent in het proces.

Voor meer informatie of een aanmelding op De Bouwsteen, kunt u een afspraak maken met de betreffende adjunct directeur Caroline Spoorenberg voor kinderen t/m groep 5. En met Marianne Lammens voor groepen 6-8 via 010-4511907.

Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband.

SWV Aan den IJssel

De Linie 7j

2905AX  Capelle aan den IJssel

tel: 010-8200101