Stel cookie voorkeur in

Wat bieden wij

Onderwijs

De Bouwsteen zorgt ervoor dat elke dag duidelijk, voorspelbaar en overzichtelijk is. Dit biedt onze leerlingen

structuur. De belangrijkste vakken taal, lezen en rekenen worden zoveel mogelijk in de ochtend aangeboden.

Veel leerlingen op onze school hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. Hier houden we bij ons onderwijs rekening mee.

Bij veel leerlingen op onze school zien we dat ze:

• behoefte hebben aan extra of een aangepaste instructie;

• veel positieve bevestiging nodig hebben;

• bij het leren graag materiaal gebruiken;

• hun taak niet zo lang volhouden;

• praktisch ingesteld zijn;

• informatie het beste opnemen als het in kleine stapjes

wordt aangeboden;

• het moeilijk vinden om aan het werk te gaan;

• beweeglijk zijn.

Handelingsgericht

Het uitgangspunt van het onderwijs op De Bouwsteen is handelingsgericht. Leerkrachten hebben een belangrijke begeleidende rol. Ze luisteren, observeren en zorgen dat de kinderen de juiste uitdaging krijgen. Leerlingen zetten zich actief in voor hun eigen ontwikkeling en bij het oplossen van vragen. We besteden op onze school veel aandacht aan lees- en taalonderwijs. Alle groepen maken gebruik van computers met internet en een digitaal schoolbord. Leerlingen doen klusjes en boodschapjes, om hun sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid te vergroten.

Extra hulp

Onze school biedt de mogelijkheid om onder schooltijd logopedie of kinderoefentherapie te volgen. Wanneer uw kind deze extra hulp nodig heeft, dan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Gaat uw kind hiervan gebruik maken, dan is er een verwijzing van de school- of huisarts nodig. Ook zijn er kosten aan verbonden, die de zorgverzekering meestal vergoedt.

We horen het graag als uw kind buiten schooltijd ook aanvullende hulp of ondersteuning krijgt. Met uw toestemming nemen we graag contact op met de therapeut van uw kind. Als het mogelijk is, stemmen we het onderwijs op school en de extra hulp op elkaar af.

Op onze school werken twee orthopedagogen en een maatschappelijk werker. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het werken met de leerlingen.
 

Extra ondersteuning

Schoolondersteuningsteam (SOT)

In het schoolondersteuningsteam werken ouders of verzorgers, leerkrachten en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin samen. Op deze manier is het onderwijs en de ondersteuning nog beter op uw kind af te stemmen. Leerlingen worden betrokken bij de besprekingen.

Onderwijsbegeleidingsteam (OBT)

Eén keer in de twee weken heeft de leerkracht de mogelijkheid om leerlingen te bespreken met het onderwijsbegeleidingsteam. Het onderwijsbegeleidingsteam bestaat uit een intern begeleider, een afdelingsleider, een maatschappelijk werker van de school, de orthopedagogen en de leerkracht. Wanneer de leerkracht uw kind bespreekt in het OBT, dan stelt de leerkracht u daarvan op de hoogte. Na afloop van de bespreking kunt u telefonisch contact opnemen met de leerkracht om door te nemen wat er is besproken.