Stel cookie voorkeur in

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Extra verlof mag worden toegekend al er sprake is van:

1. Religieuze feestdagen

De aard van religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering ervan wordt beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen.

2. Gewichtige omstandigheden

Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden bij:

• Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners

o Bij ouders (eerste graad) maximaal 4 dagen verlof.

o Bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal 2 dagen verlof

o Bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal 1 dag verlof

• Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad) 12 1/2- ,25- , 40-, en 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad);

o Voor een feest binnen Capelle/Krimpen 1 dag verlof

o Voor een feest buiten Capelle/Krimpen 2 dagen verlof

• Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente

o Maximaal 2 dagen verlof

• Gezinsuitbreiding

o Maximaal 1 dag verlof

Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, zijn de ouders verplicht de noodzaak daartoe aan te tonen. Er wordt voor de kortst mogelijke periode toestemming verleend. Als men moet vertrekken vanwege een plotselinge ernstige situatie, heeft er in de regel overleg achteraf plaats. Er wordt dan achteraf toestemming gevraagd. Ouders overleggen daarbij bewijsstukken die de noodzaak en het spoedeisende karakter aantonen.

Verlofformulier algemeen (download)

Als uw kind onder schooltijd een bezoek moet brengen aan een (tand)arts of specialist voor onderzoek, vragen we u om onderstaand verlofformulier in te vullen. Wilt u de afspraken voor tandarts en dokter zo veel mogelijk na schooltijd of op niet-schooldagen maken?

Verlofformulier bezoek arts-tandarts-specialist (download)

 

Ziek?

Wanneer uw kind wegens ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, verzoeken wij u dringend dit op de eerste verzuimdag vóór half 9 te melden.

Dit kan telefonisch via 010-4511907 of via ziekbeter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

Doktersbezoek dient altijd vooraf aangevraagd te worden. Aan het begin van de ochtend wordt geregistreerd welke kinderen afwezig zijn. Als uw kind zonder bericht afwezig is, nemen wij  telefonisch contact met u op.

Wilt u uw kind ook beter melden? Dan weten wij dat wij uw kind weer kunnen verwachten op school.