Stel cookie voorkeur in

Structuur in de leeromgeving

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen hebben en niet aan zichzelf twijfelen. We zetten ons in om ieder kind succesvol te laten zijn.

We bieden leerlingen structuur door:

• een duidelijk en vast dagritme;

• een geordende omgeving;

• oefenstof op maat aan te bieden;

• de leerkracht bespreekt het werk tijdens de lessen samen met de leerlingen na;

• toetsen af te nemen om te beoordelen of de leerlingen de stof beheersen. De leerkracht beoordeelt de toetsen en

bespreekt deze na.

We bieden leerlingen geborgenheid door:

• speciale aandacht van de juf of meester;

• een positieve benadering;

• werk te bieden dat ze aan kunnen;

• duidelijke grenzen te stellen;

• vertrouwen op te bouwen;

• aandacht te besteden aan sociale vaardigheden;

• te werken met gedragscodes.