Stel cookie voorkeur in

Schorsing en verwijdering

Als het gedrag van uw kind op school problemen veroorzaakt, dan gaan we daarover met u in gesprek. We zoeken in dat geval samen naar een oplossing. Als er niet direct een oplossing is en we overgaan op schorsing of verwijdering, dan nemen we contact met u op.

Schorsing

Soms kan het voorkomen dat we als school een leerling schorsen. Dit is altijd het gevolg van gedrag dat echt niet door de beugel kan. Door een leerling tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen, maken we de ernst van het gedrag duidelijk en geven we aan dat we verbetering van het gedrag verwachten.

Na de schorsing nemen we als school passende maatregelen om de leerling weer in de groep te plaatsen en goed mee te laten draaien.

Verwijdering

Verstoort een leerling blijvend het onderwijs of brengt het medeleerlingen of medewerkers van onze school in gevaar, dan kan onze school tot verwijdering overgaan. Hierbij kunt u denken aan gedrag zoals fysiek geweld, ernstige dreigementen of seksuele intimidatie. Het schoolbestuur legt een voorgenomen besluit schriftelijk voor aan u als ouder of verzorger en organiseert vervolgens een hoorzitting. U kunt als ouder of verzorger binnen zes weken na de beslissing in beroep gaan tegen het besluit.