Stel cookie voorkeur in

Praktische zaken

Bereikbaarheid van de school
• Het telefoonnummer van SBO De Bouwsteen is: 010 – 451 19 07.
• Onze school is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.15 tot 16.30 uur en op woensdag tot 15.00 uur. 
• Het e-mailadres van de school is: info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl.
• Onze website is: www.sbodebouwsteen.nl.


Onderwijstijden 
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:
• de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
• de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.
• gedurende de 8 schooljaren (onder- én bovenbouw): 7.520 uur.
Telt u het aantal uren in de onderbouw op bij het aantal uren in de bovenbouw, dan ziet u dat de school nog 240 uur overhoudt om aan 7.520 uur te komen. Deze 240 uren mag een school zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.


Lestijden
maandag  8.45 uur 14.45 uur
dinsdag     8.45 uur 14.45 uur
woensdag 8.45 uur 12.15 uur
donderdag 8.45 uur 14.45 uur
vrijdag       8.45 uur 14.45 uur
De deur van de school is om 8.30 uur open. De lessen beginnen een kwartier later om 8.45 uur.


Vakanties en vrije dagen
In het schooljaar 2018-2019 gelden de onderstaande vakanties en vrije dagen:
herfstvakantie maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 2018
kerstvakantie maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019
voorjaarsvakantie maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2019
meivakantie/Pasen vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 tot en met vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019
zomervakantie maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019
De eerste schooldag voor het schooljaar 2018-2019 is op maandag 27 augustus 2018. 
De eerste schooldag voor het schooljaar 2019-2020 is op maandag 2 september 2019. 


Studiedagen
In het schooljaar 2018-2019 is er ruimte voor een aantal studiedagen. De data daarvan zullen we bijtijds aan u doorgeven. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij.


Wijziging gegevens
Wij vragen u vriendelijk om een eventuele adreswijziging of mogelijke wijziging van uw telefoonnummer altijd door te geven aan de administratie van de school. 


Medicatie
Het kan gebeuren dat uw zoon of dochter medicijnen tijdens schooltijden moet innemen. Omdat het gebruik van medicijnen door leerlingen van onze school een serieuze zaak is, vinden wij het als school belangrijk dat we hierover duidelijke afspraken maken met de ouders/verzorgers en dat deze ook goed zijn vastgelegd. Hieronder noemen we wat algemene kaders daarvoor:


• Onder medicijnen verstaan we: alle geneesmiddelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven.
• Als uw kind medicijnen gebruikt die het tijdens de schooltijden moet innemen, dient u een ‘Verklaring medicijngebruik’ in te vullen en in te leveren op school.
• Bij veranderingen van het medicijngebruik van uw zoon of dochter, wordt u verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan de school door een nieuwe ‘Verklaring medicijngebruik’ in te vullen en op school in te leveren.
• Exemplaren van de ‘Verklaring medicijngebruik’ zijn op de administratie van de school of via de website verkrijgbaar.
• Als er medicijnen door uw zoon /dochter moeten worden ingenomen voor en/of na schooltijd, willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind.
• Mocht uw kind per ongeluk vergeten zijn om zijn of haar medicijnen ‘s ochtends in te nemen, dan kunt u contact met ons opnemen. In overleg worden die dan alsnog gegeven.
• Door het ondertekenen van de ‘Verklaring medicijngebruik’ geeft u aan akkoord te gaan met de juistheid van de ingevulde gegevens. Tevens geeft u daarmee aan in te stemmen met de hier bovenstaande regels inzake de ‘Verklaring medicijngebruik’.


Hoofdluisbestrijding
In de eerste week na een vakantie controleren we ieder kind op hoofdluis. Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan stellen we u hiervan middels een brief op de hoogte.


Rookbeleid
In openbare gebouwen geldt een rookverbod. In het verlengde van deze wetgeving hebben wij ook een rookverbod ingesteld voor de schoolgebouwen van stichting BLICK op onderwijs. Verder houden we ons aan de afspraak dat buiten in het bijzijn van de leerlingen niet gerookt wordt.


Mobiele telefoons etc.
Op onze school is het gebruik van alle apparaten, waarmee leerlingen beeld en geluid kunnen opnemen (vooral mobiele telefoons), verboden. Heeft uw zoon of dochter een dergelijk apparaat bij zich, dan geeft hij of zij dat bij binnenkomst in bewaring aan de leerkracht. Aan het einde van de dag kan hij of zij het weer meenemen. 
U kunt uw kind steeds via de administratie bereiken. Als er voor leerlingen aanleiding is om gedurende schooltijden contact op te nemen met hun ouders/verzorgers, dan kunnen zij gebruikmaken van de schooltelefoon. Hiermee willen wij voorkomen dat deze vaak dure eigendommen beschadigd raken of ongewenst verdwijnen. Daarnaast vinden we het ongewenst dat leerlingen (gevraagd of ongevraagd) opnames maken.