Stel cookie voorkeur in

Praktische zaken

Schooltijden

Van 8.45 uur tot 14.45 uur. Op woensdag zijn de kinderen om 12.15 uur uit.

Overblijven

Alle leerlingen van onze school blijven tussen de middag over.

Schoolmelk

U kunt uw kind opgeven voor het drinken van halfvolle schoolmelk in de ochtendpauze en/ of de lunchpauze.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten te betalen die niet direct te maken hebben met het onderwijs, vragen we een financiële bijdrage van € 50 aan u als ouder of verzorger. Dit bedrag is inclusief de schoolreis. Voor het 2e kind betaalt u €25.-

Fietsen

Als uw kind op de fiets naar school komt, zorg dan dat de fiets veilig is, verlichting heeft en op slot gezet kan worden. Uw kind kan de fiets parkeren in de fietsklemmen op het schoolterrein.

Verjaardag

Als uw kind jarig is, dan mag het de eigen groep en de meesters en juffen op de afdeling trakteren. De Bouwsteen geeft de voorkeur aan een gezonde traktatie.

Kinderen ophalen

Als u als ouder uw kind komt ophalen, dan vragen we u om buiten te wachten. Als u met de auto komt, parkeer deze dan in een parkeervak.

Gevonden voorwerpen

Voor gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de conciërge.

Nieuwsbrief en post

Elke maand krijgt u van onze school een nieuwsbrief met alle belangrijke informatie. Daarnaast geven we ook andere informatiebrieven en post met uw kind mee naar huis. Deze informatie is vaak ook terug te vinden op de website.

Medicijnen

Als uw kind onder schooltijd medicijnen moet innemen, dan vragen we u om een medicijnverklaring in te vullen. De leerkracht kan uw kind helpen met het herinneren aan het gebruik van de medicijnen.

Mobiele telefoon

Uw kind mag een mobiele telefoon meenemen naar school, maar deze moet tijdens schooltijd uit staan. Het is verboden om op school beelden geluidsopnames te maken. Als uw kind zich niet aan de afspraken houdt, kan onze school de mobiele telefoon tijdelijk in beslag nemen of kunnen we uw kind verbieden deze mee naar school te nemen.

Internet

Uw kind mag op school gebruikmaken van internet. Onze school heeft hiervoor regels. Leerlingen mogen bepaalde sites niet bezoeken en geen persoonlijke gegevens bekendmaken. Als uw kind zich niet aan de regels houdt, mag het tijdelijk geen gebruikmaken van de computer en het internet.

Kleding

Onze school vindt het belangrijk dat leerlingen verzorgd en fatsoenlijk gekleed zijn. Hoofddeksels mogen alleen als ze vanuit een bepaalde geloofsovertuiging gedragen worden en het gezicht niet bedekken.

Hoofdluis

Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis. Als uw kind hoofdluis heeft, geef dit dan door aan de leerkracht zodat we verspreiding kunnen voorkomen. Na iedere vakantie controleert een groep ouders alle kinderen op school op hoofdluis.

Geestelijke stromingen

De Bouwsteen is een openbare school. We besteden tijdens de lessen wereldoriëntatie aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensbeschouwingen in onze maatschappij.

Website

Op de website www.sbodebouwsteen.nl kunt u allerlei informatie over onze school vinden. We plaatsen ook foto’s op onze website. Wilt u niet dat er foto’s van uw kind op de website staan, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier of bij de administratie van onze school.