Stel cookie voorkeur in

Onze leeromgeving

Wat bieden wij de leerling?

Wij vinden het op De Bouwsteen belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen hebben. Dat ze niet aan zichzelf twijfelen. We zetten ons in om ieder kind succesvol te laten zijn. We doen dat onder meer door structuur, geborgenheid en extra ondersteuning te bieden.


Structuur
We bieden structuur door:
• uw kind een duidelijk en vast dagritme te geven;
• uw zoon of dochter te laten leren in een geordende omgeving;
• hem of haar oefenstof op maat aan te bieden;
• het werk van de kinderen te bespreken tijdens de lessen;
• toetsen af te nemen om te beoordelen of de leerlingen de stof beheersen. De leerkracht beoordeelt en analyseert de toetsen.


Geborgenheid
We bieden uw zoon of dochter geborgenheid door:
• de speciale aandacht van de juf of meester;
• een positieve benadering;
• werk aan te bieden dat hij of zij aankan;
• duidelijke grenzen te stellen;
• vertrouwen op te bouwen;
• aandacht te besteden aan sociale vaardigheden;
• te werken met gedragscodes (zie hieronder).
Onderwijs

De Bouwsteen zorgt ervoor dat elke dag duidelijk, voorspelbaar en overzichtelijk is. Dit biedt onze leerlingen structuur. De belangrijkste vakken taal, lezen en rekenen worden zoveel mogelijk in de ochtend aangeboden. Veel leerlingen op onze school hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. Hier houden we bij ons onderwijs rekening mee.

Bij veel leerlingen op onze school zien we dat ze:

• behoefte hebben aan extra of een aangepaste instructie;

• veel positieve bevestiging nodig hebben;

• bij het leren graag materiaal gebruiken;

• hun taak niet zo lang volhouden;

• praktisch ingesteld zijn;

• informatie het beste opnemen als het in kleine stapjes

wordt aangeboden;

• het moeilijk vinden om aan het werk te gaan;

• beweeglijk zijn.

Extra ondersteuning

Schoolondersteuningsteam (SOT)

In het schoolondersteuningsteam werken ouders of verzorgers, leerkrachten en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin samen. Op deze manier is het onderwijs en de ondersteuning nog beter op uw kind af te stemmen. Leerlingen worden betrokken bij de besprekingen.

Onderwijsbegeleidingsteam (OBT)

Eén keer in de twee weken heeft de leerkracht de mogelijkheid om leerlingen te bespreken met het onderwijsbegeleidingsteam. Het onderwijsbegeleidingsteam bestaat uit een intern begeleider, een afdelingsleider, een maatschappelijk werker van de school, de orthopedagogen en de leerkracht. Wanneer de leerkracht uw kind bespreekt in het OBT, dan stelt de leerkracht u daarvan op de hoogte. Na afloop van de bespreking kunt u telefonisch contact opnemen met de leerkracht om door te nemen wat er is besproken.