Stel cookie voorkeur in

Een veilige school

Onze school werkt met een gedragscode, zodat onze school zo veilig mogelijk is voor onze leerlingen, ouders en voor ons personeel.

Wij van De Bouwsteen:

1. Zorgen voor een veilige omgeving.

2. Zijn zuinig op spullen en onze omgeving.

3. Zijn aardig voor elkaar.

4. Luisteren naar elkaar.

5. Lossen moeilijkheden samen op.

6. Behandelen iedereen met respect

Leerkrachten en ander personeel van onze school nemen maatregelen als ongewenst gedrag voorkomt, aanhoudt of als leerlingen een gevaar vormen voor zichzelf of voor een ander.

Leefstijl

Net als veel andere scholen besteedt De Bouwsteen gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij sinds schooljaar 2014-2015 gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast.  

De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf.

Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde.  

Daarnaast krijgen de kinderen na afloop van het thema een werkblad mee naar huis. Zo krijgt u een indruk van wat wij in de klas bespreken. Ook zijn er op ieder werkblad opdrachten opgenomen die u samen met uw kind kunt doen, en vindt u steeds een toelichting op het thema en een vrijblijvende boekentip voor thuis.

Pesten

Sinds 2016-2017 maakt De Bouwsteen gebruik van de methode: Sta op tegen pesten.

Calamiteiten

We doen er alles aan om te voorkomen dat er ongelukjes gebeuren waarbij kinderen letsel oplopen. Leerlingen zijn altijd onder toezicht van een leerkracht of ander personeel van de school. Dit geldt vanaf de tijd dat de kinderen binnenkomen.

Het schoolgebouw en het schoolplein worden op regelmatige basis gecontroleerd. We zijn voorbereid op calamiteiten. We houden jaarlijks een onaangekondigde ontruimingsoefening. Onze school heeft een aantal bedrijfshulpverleners die jaarlijks worden bij geschoold. Mocht er ondanks deze maatregelen toch iets met uw kind gebeuren dan schakelen we, als het mogelijk is in overleg medische hulp in.

BHV-ers op De Bouwsteen: Theo v Slagmaat, Frans Pfeiffer, Michelle v Vliet, Angela Meijer en Kim de Bruijn.