Stel cookie voorkeur in

Contact externe instanties

Bevoegd gezag Bestuurscommissie BLICK op onderwijs

Postbus 776

2900 AT Capelle a/d IJssel

Tel. 010 - 26 43 999

Voorzitter Raad van Bestuur, M. Willemse.

 

Vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders of verzorgers

BLICK heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd om ouders, leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen.

Beide personen zijn direct bereikbaar via:

a.         Hun centrale e-mailadres: evp@cedgroep.nl

b.         BLICK op onderwijs, Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel (schriftelijk via een gesloten envelop o.v.v. vertrouwenspersoon). De envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon.


Rijksinspectie: vertrouwensinspecteurs.

0900 - 111 3 111

De Rijksinspectie beantwoordt geen telefonische vragen van onderwijsconsumenten meer.

Vragen over onderwijs:

0800 – 8051 (gratis)

www.onderwijsinspectie.nl


Landelijke geschillencommissie Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Tel. 030 - 280 9590

info@onderwijsgeschillen.nl