Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief

Personeel

Meester Lucas, de gymleerkracht is de afgelopen weken weer voorzichtig gestart. Na de herfstvakantie gaan we Lucas weer vaker zien! We zijn blij dat hij weer op De Bouwsteen is.

Juf Irene is tijdelijk uit de roulatie vanwege een armbreuk. Wij wensen haar veel sterkte toe.

 Vakantie en studiedag

Van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober is er herfstvakantie. Na de vakantie kijken we alle kinderen weer na op hoofdluis. Maandag is er geen schoolmelk.

Dinsdag 13 november is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij. Net als bij de eerste studiedag van 27 september, staat rekenen en het rekenonderwijs op De Bouwsteen centraal.

In de kalender staan 2 vrije dagen niet goed aangegeven: donderdag 20 december, voor de kerstvakantie, zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Vrijdag 19 juli voor de zomervakantie zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Administratieve gegevens

Verandert uw telefoonnummer, adres of email dan verzoeken we u om dat door te geven bij de administratie. Dat kan via admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl of door na schooltijd binnen te lopen bij de administratie.

Privacy wetgeving en AVG toestemmingsverklaring.

I.v.m. privacywetgeving en omdat een aantal ouders heeft aangegeven niet meer op een klassenlijst te willen staan, krijgen de kinderen geen klassenlijsten mee naar huis.

Een deel van de ouders heeft aangegeven dat foto’s waarop hun kind staat, niet geplaatst mogen worden op de website van de school (zie de eerste vraag op het formulier). Bij allerlei activiteiten zoals de Kinderboekenweek maar ook bij Sint en Kerst is het voor ons dus lastiger om foto’s te plaatsen op onze website. Het kan dus zijn dat er in de klas een foto wordt gemaakt en uw kind er niet op gaat.

Wij verzoeken ouders om bij activiteiten geen foto’s of filmpjes te maken.

Wilt u uw toestemming wijzigen dan kunt u dit aangeven bij de administratie en een nieuwe toestemmingsverklaring invullen.

Wij wijzen u erop dat wij geen facebookpagina hebben en de foto’s ook niet gebruiken voor andere externe media behalve onze eigen website.

Heeft u nog geen toestemmingsverklaring ingeleverd, wilt u dat dan alsnog doen. Anders betekent het dat u geen toestemming geeft voor gebruik van foto’s ed.

Absentie/verlof/ziekte

Wanneer uw kind wegens ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, verzoeken wij u dit op de eerste verzuimdag uiterlijk vóór kwart voor 9 te melden.

Dit kan telefonisch via 010-4511907 of via ziekbeter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl.

Wilt u uw kind ook weer beter melden?

(Tand)Arts-bezoek dient altijd vooraf gemeld te worden op school bij leerkracht of administratie.

Wilt u een bezoekje aan de dokter, orthodontist of controles bij de tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd of in een vakantie laten plaats vinden?

Als dit niet mogelijk is dan dient u voor een bezoek aan ziekenhuis of (tand)arts, hiervoor verlof aan te vragen via een verlofformulier. Dit is te krijgen op de administratie of via de website. Net als verlofformulieren voor het aanvragen van ander buitengewoon verlof.

Koffieochtend

Op donderdagochtend 1 november is er de eerste koffieochtend van dit schooljaar. Deze vindt plaats in de aula. Vanaf 8.45 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie en een samenkomst met andere ouders waarin u met elkaar van gedachten kunt wisselen.

Eindonderzoeken schoolverlaters

De eindonderzoeken voor de kinderen, die aan het eind van het schooljaar vermoedelijk de stap naar het voortgezet onderwijs maken, gaan starten in november. De ouders/verzorgers van leerlingen die aan het onderzoek deelnemen, zijn/worden hierover geïnformeerd.

MR en OR

Enkele ouders hebben zich aangemeld voor de Ouderraad. Deze zal binnenkort voor de eerste keer bij elkaar komen. Vindt u het leuk om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school, dan kunt u zich aanmelden bij Caroline Spoorenberg.

De Medezeggenschapsraad komt 12 november weer samen, de agenda kunt u dan vinden op de website.

Rots en watertraining

Op 30 oktober zal er in een aantal groepen een Rots & Watertraining starten. Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. Tijdens de training is er aandacht voor:

• Het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

• Het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden.

• Sociale en communicatieve vaardigheden.

De ouders van de betreffende groepen hebben een brief ontvangen.

Ouderbijdrage

Vorige maand heeft u een verzoek gehad om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Er komt een aantal festiviteiten aan die uit uw ouderbijdrage worden bekostigd zoals het Sint- en Kerstfeest. U kunt natuurlijk ook in termijnen betalen, dit kunt u doorgeven bij de administratie. Een formulier om bijzondere bijstand voor de ouderbijdrage bij de gemeente Capelle aan te vragen, is op de administratie te verkrijgen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek met het thema Vriendschap is alweer ten einde. De opening was zeer geslaagd met de kinderen van de groepen 8 die een zelfgeschreven ‘elfje’ voorlazen. De voorleeswedstrijden waren een groot succes. Winnaars in de verschillende rondes waren Ean(5a), Anna (6-7a) en Diana (6-7-8). Zij gingen met een mooi boek naar huis. Ook voorleesoma’s Anne (oud-collega) en Lucy werden drukbezocht in hun speciale voorleesruimte! 

Veiligheid van uw kind

Het zijn donkere ochtenden als de kinderen naar school komen fietsen. Het is belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn voor overig verkeer en ze zo veilig op school kunnen komen. Wilt u controleren of de lichten op de fiets van uw kind het nog goed doen? U kunt evt. losse lichtjes kopen bv. bij Action of Kruidvat, zodat uw kind goed te zien is in het verkeer!

Hulpouders

Verschillende ouders hebben zich aangemeld om te helpen met allerlei activiteiten tot de kerstvakantie. Wanneer de festiviteiten gaan opstarten, wordt u benaderd door Jolanda om afspraken te maken over uw hulp. Alvast onze dank voor uw aanbod. Graag attenderen wij je op de Café GEZIeN Capelle bijeenkomst van dinsdagavond 20 november 2018 aanstaande in het Isala theater. Café GEZIeN Capelle is een ontmoetings- en kenniscafé dat 4 x per jaar wordt georganiseerd voor en door (groot)ouders.

Thema 20 november: medicatie #Watpastbijmijnkind?

Gebruikt je kind (binnenkort) medicatie vanwege bijvoorbeeld autisme of AD(H)D? Wat zijn de voor- en nadelen en welke mogelijkheden zijn er allemaal? Of ben je gewoon benieuwd of ken je iemand in je omgeving die medicatie gebruikt vanwege bijvoorbeeld autisme of AD(H)D?

Op dinsdagavond 20 november aanstaande geeft dr. Mijke van Steekelenburg, kinder- en jeugdpsychiater bij Yulius een interactieve presentatie over dit thema. Hierna delen wij tips en ervaringen met elkaar.

De toegang is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. Gratis kaarten bestellen kan via een mail naar: cafegeziencapelle@gmail.com. Graag tot 20 November 2018, 19.30- 21.30 uur
in de VIP lounge van het Isala theater, Stadsplein 5 Capelle aan de IJssel.

Zwemvierdaagse

In de herfstvakantie organiseert ACZ ook dit jaar weer de Zwemvierdaagse, in zwembad De Blinkert in Capelle aan den IJssel. De data zijn maandag 22 t/m donderdag 25 oktober. Het begint om 18.00 uur en om 20.30 uur sluit het zwembad weer. De kosten zijn € 8,-- voor deelnemers van 18 jaar of jonger en € 10,-- voor volwassenen.  De opbrengst komt ten goede aan kinderhospice Pallieterburght te Capelle aan den IJssel. Meer info op www.zwem4daagse.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 november.

Overzicht nieuwsbrieven 2018-2019