Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief

Inhoud

 • Nieuwsbrief op papier
 • Vakanties en vrije dagen
 • Verlof Suikerfeest
 • Schoolreis
 • Toetsen en rapport/OP
 • Sportdagen
 • Bouwsteen got talent
 • Projectweek: Kunst
 • MR en OR
 • MEE op weg

Deze nieuwsbrief gaat ook op papier met de kinderen mee. We willen u er nogmaals op wijzen dat alle nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie over het algemeen alleen nog via email wordt gestuurd. Klopt uw e-mailadres nog?

Kijk u dus regelmatig voor berichten van De Bouwsteen. Heeft u geen email, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht?

Vakanties en vrije dagen

 • Van maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei zijn de leerlingen vrij i.v.m. de Hemelvaartvakantie. Het personeel werkt wel op maandag, dinsdag en woensdag.
 • Maandag 10 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren.
 • Donderdag 27 juni is er een studiedag en zijn de kinderen vrij.

Suikerfeest

Viert u het Suikerfeest op 5 juni dan kunt u voor deze dag verlof aanvragen. Uw kind heeft recht op 1 verlofdag. Het verlofformulier is te verkrijgen op de administratie of via de website.

Schoolreis

Op vrijdag 24 mei gaan alle kinderen op schoolreis.

- Groepen 1-2 t/m 5-6 gaan naar KidZcity in Utrecht en zijn (zonder files) ’s middags op de gewone tijd weer op school.

Let u erop dat uw kind sokken aan heeft, anders kan het niet spelen in KidZcity!

- Groepen 6 t/m 8 gaan al om 8.45 uur naar de Efteling en zijn om 17.00 uur terug op school. Zorg dus dat uw kind op tijd op school is. Houdt u er rekening mee dat uw kind niet met de taxi naar huis kan en er door u zelf vervoer geregeld met worden?

Kinderen mogen geen telefoon en geld meenemen op de schoolreis. Dit blijft op school.

De begeleiding tijdens de schoolreizen wordt gedaan door personeel en stagiaires.

U heeft eerder een schoolreisbrief met meer informatie gemaild gekregen.

De school is deze dag gesloten. We wensen iedereen een gezellige schoolreis!

Toetsen en rapport en OP

De komende weken worden de Cito-toetsen weer afgenomen. Na de toetsen wordt het Ontwikkelingsperspectief bijgesteld. Het rapport en het OP worden met u besproken in de week van 8 juli.

Sportochtenden

Vorige week heeft u een brief/email gehad waarin we u vragen om hulp op de sportochtenden op vrijdag 28 juni en 12 juli. Zonder voldoende hulp kunnen we deze sportieve activiteiten niet organiseren. We hebben echt nog wat hulp van (groot) ouders nodig om deze ochtenden succesvol te laten verlopen.

Wilt u helpen maar heeft u het strookje nog niet mee terug gegeven, dan kunt u een email sturen naar admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl met uw naam en die van uw kind en op welke ochtend u beschikbaar bent. Alvast bedankt namens de kinderen!

Bouwsteen got talent!

De schoolverlaters zijn begonnen met het oefenen voor de voorstelling ‘Bouwsteen got talent’ die ze op maandag 15 juli in de gymzaal opvoeren voor hun ouders. De groepen 8 hebben allemaal een workshop gehad van dramadocent EvaLise Geerlings waarin ze geleerd hebben hoe ze zich goed kunnen presenteren. Zij zal ook de groepjes verder coachen. We wensen de kinderen veel succes met de voorbereidingen.

De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen een brief over alle activiteiten op maandag 15 en dinsdag 16 juli zoals de ‘n8 van 8’ en de voorstelling.

Projectweek: Kunst, van atelier tot museum

In de eerste week van juli gaan de kinderen aan de slag in hun atelier. Er wordt geleerd over onze wereldberoemde Hollandse schilders en natuurlijk wordt er veel kunst gemaakt.

Echte kunstenaars komen lessen geven en langzamerhand wordt de school een Bouwsteenmuseum

We sluiten af met de BouwsteenKUNSTavond waar u een kijkje in de klassen kunt nemen om te zien wat de kinderen allemaal hebben gemaakt. Natuurlijk zorgen we voor een hapje en drankje voor groot en klein.

De kinderen kunnen ook allerlei leuke creatieve activiteiten doen. We organiseren een loterij waarbij u voor €1.-, 5 x kans maakt op een prijsje!

U krijgt nog een uitnodiging voor de BouwsteenKUNSTavond van 17.00-19.00 uur maar zet de datum alvast in uw agenda.

MR en OR

Op 20 juni is de laatste MR en OR vergadering van dit schooljaar. Het verslag van de MR-vergaderingen is altijd terug te lezen op de website.

Voor het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar ouders voor de ouderraad die het leuk vinden om mee te denken en helpen bij het organiseren van de activiteiten op school. Heeft u interesse of wilt u zich nu  al aanmelden om ons te helpen met de vele activiteiten in de komende periode, dan kunt u contact opnemen met Caroline Spoorenberg c.spoorenberg@blickoponderwijs.nl

MEE op weg

Met het project ‘MEE op weg’ kunnen deelnemers leren zelfstandiger te reizen; lopend, met de fiets, rolstoel of het openbaar vervoer. Deelname aan het project is gratis. ‘MEE op weg’ is een project voor inwoners uit de Krimpenerwaard, alleen leerlingen die hier wonen kunnen deelnemen.

‘MEE op weg’ wil de zelfstandigheid van mensen met een beperking in verkeer en vervoer vergroten. Deelnemers gaan samen met iemand uit hun netwerk of met een vrijwilliger oefenen met reizen. Bijvoorbeeld naar school reizen, naar stage of naar het winkelcentrum. Van tevoren worden er doelen gesteld, MEE begeleidt de vrijwilligers. Na afloop van het traject ontvangt de deelnemer een certificaat. De oefenkosten worden vergoed, ook de kosten van de vrijwilliger worden vergoed.

Inmiddels hebben we een aantal trajecten succesvol afgerond. De kinderen reizen met plezier zelfstandig.

We zien dat hen dit zelfverzekerder heeft gemaakt, ook functioneren ze meer zelfstandig in de maatschappij. Nieuw in het project is de Go-Ov app.(www.go-ov.nl) De GoOV is een app op een smartphone voor mensen