Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief

Inhoud

 • Personeel
 • Mei- en Hemelvaartvakantie
 • Leerplichtambtenaar Capelle
 • Bouw
 • 5 dagenrooster 2019-2020
 • Vakantierooster 2019-2020
 • Paasontbijt
 • Schoolreis
 • Ouder/schoolreisbijdrage
 • Koffieochtend
 • Hulp met de sportdag
 • Kunstproject & afsluiting

Personeel

Juf Michelle is bevallen van een gezonde dochter, zij heet Mila Eva. Wij wensen het jonge gezin veel geluk.

Vakanties en vrije dagen

De meivakantie is van Goede vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei. We starten weer op maandag 6 mei.

Na de meivakantie is er op maandag geen schoolmelk en is er weer een hoofdluiscontrole.

Wilt u ons hierbij komen helpen? Geef dit dan door via admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

Van maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei is er Hemelvaartvakantie voor de kinderen.

Leerplichtambtenaar Capelle a/d IJssel

Beste ouders, laat ik mij even voorstellen: mijn naam is Jannie van den Bos en ik ben sinds 1 april werkzaam als leerplichtambtenaar verbonden aan uw school. Hiervoor ben ik werkzaam geweest als leerplichtambtenaar bij diverse andere gemeentes.

De leerplichtambtenaren hebben in het kort drie wettelijke functies.

 • Leerlingen stimuleren om (weer) naar school te gaan
 • Beoordelen van vrijstellingen
 • Handhaven bij schoolverzuim

Ik ga ervan uit dat we de samenwerking net zo positief kunnen voortzetten als dat mijn collega leerplichtambtenaar in al die jaren hiervoor heeft gedaan. Een goede samenwerking met school, ouders en leerplicht is belangrijk om het kind te kunnen laten groeien in zijn/haar ontwikkeling. Vertrouwen/bouwen/groeien en elkaar weten te vinden zijn voor mij de speerpunten van een goede samenwerking. U kunt altijd zelf contact opnemen met mij. De school kan ook leerplicht inschakelen. Leerplicht vindt een goede samenwerking met u en de school belangrijk.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de schoolleiding en/of het algemene nummer van leerplicht Capelle aan den IJssel: 010-2848352. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 12:00 uur. Vriendelijke groet, Jannie van den Bos

Bouw

Het nieuwe gebouw op het plein is opgeleverd. Na de meivakantie gaan de leerlingen van de Eben Haezerschool het nieuwe gebouw gebruiken. Er zijn goede afspraken met de school gemaakt. Wij wensen hen een leuke tijd toe naast De Bouwsteen!

U ontvangt na de meivakantie een uitnodiging voor een bijeenkomst. Hier worden de tekeningen en plannen van óns gebouw aan u gepresenteerd. Dit vindt plaats op De Bouwsteen.

Het nieuwe schooljaar 2019-2020

Met ingang van 3 september as gaan wij over op een 5 gelijke dagen rooster. Dit betekent dat de kinderen alle dagen 5 uur naar school gaan. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Hierbij het vakantierooster voor volgend schooljaar.

Extra vrijde dagen en studiedag krijgt u aan het eind van het schooljaar te horen.

Herfstvakantie Ma 21-10-2019 - Vrij 25-10-2019

Kerstvakantie Ma 23-12-2019 - Vrij 3-1-2020

Voorjaarsvakantie Ma 24-2-2020 - Vrij 28-2-2020

Pasen Vrij 10-4-2020 - Ma 13-4-2020

Meivakantie Ma 27-4-2020 - Vrij 8-5-2020

Hemelvaart Do 21-5-2020 - Vrij 22-5-2020

Pinksteren Ma 1-6-2020

Zomervakantie Ma 20-7-2020 - Vrij 28-8-2020

Paasontbijt in de klas

Vandaag zijn alle groepen gestart met een lekker paasontbijt. Dit jaar was het paasontbijt in de klas omdat we geen aula meer tot onze beschikking hebben om met de groepen door elkaar, samen te eten.

Het was een gezond maar ook lekker en gezellig ontbijt en we hopen dat de kinderen ervan hebben genoten. De foto’s staan op de website.

We gaan op schoolreis!

Op vrijdag 24 mei gaan alle kinderen op schoolreis.

- Groepen 1-2 t/m 5-6 gaan naar KidzCity in Utrecht en zijn (zonder files) ’s middags op de gewone tijd weer op school.

- Groepen 6 t/m 8 gaan naar de Efteling en zijn om 16.45/17.00 uur terug op school.

Houdt u er dus rekening mee dat uw kind niet met de taxi naar huis kan en door u zelf vervoer geregeld met worden?

De begeleiding tijdens de schoolreis wordt gedaan door personeel en stagiaires. Donderdag 9 mei krijgt u een schoolreisbrief met meer informatie gemaild.

Ouderbijdrage / schoolreisbijdrage

Er zijn kinderen voor wie de ouderbijdrage incl. schoolreisbijdrage nog niet is betaald. Deze ouders hebben eerder een herinneringsbrief een email gehad met daarin het verzoek te betalen.

 • De ouderbijdrage voor een kind dat het hele jaar op school zit is € 50,-.
 • Voor het 2e kind in 1 gezin is dit € 35,-.
 • Is uw kind in januari gestart, dan vragen we €35.- ouderbijdrage. Dit is altijd inclusief de bijdrage voor de schoolreis van €25.-

Omdat wij op 24 mei op schoolreis gaan verzoeken we u in ieder geval €25.- voor de schoolreis voor 1 mei over te maken op rekening NL71 INGB 0002863346 van Ouderraad SBO De Bouwsteen, Capelle aan den IJssel ovv de naam van uw kind en de groep.

Kunt u de bijdrage niet zelf betalen, dan kunt u een aanvraag bijzondere bijstand doen bij uw gemeente. Lukt dit niet dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl. Zij vergoeden schoolkosten indien nodig.

Ouders die de schoolreisbijdrage na de meivakantie nog niet hebben betaald, zullen door ons worden benaderd.

Koffieochtend op donderdag 16 mei

Donderdag 16 mei a.s. is er een koffieochtend waar u  onder het genot van een kopje koffie, cappuccino, warme chocolademelk of thee, met andere

ouders kunt praten over onderwerpen die u bezighouden in de opvoeding van uw kind. Het gaat vooral om het uitwisselen van eigen ervaringen.

Deze ochtend, die om 9.00 uur zal starten en zal duren tot uiterlijk 10.30 uur, wordt bijgewoond door Kim Paree, school maatschappelijk werkende.

Wanneer u van plan bent aanwezig te zijn op deze ochtend, wilt u dan een email sturen naar k.paree@blickoponderwijs.nl Dit kan tot en met dinsdag 14 mei a.s.

Sportochtenden

Op vrijdag 28 juni organiseren we de sportdag voor de groepen 1-2 t/m 4-5 in de sporthal.

Op vrijdag 12 juli organiseren we de sportdag voor de groepen 5-8. Er is een voetbaltoernooi bij SV Capelle. en een spellentoernooi in de gymzaal. Alles vindt in de ochtend plaats.

 • OPROEP we hebben uw hulp nodig

We hebben voor beide ochtenden veel ouders nodig die willen helpen met begeleiden van een groepje of het fluiten van een wedstrijd.

U kunt reageren via admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl en aangeven of u wilt helpen op

· Vrijdag 28-6 begeleiden groepje

· Vrijdag 12-7 begeleiden groepje

· Vrijdag 12-7 Fluiten wedstrijd.

Wilt u ook uw naam en de naam en groep van uw kind erbij vermelden? We hopen op veel aanmeldingen!

Project Kunst, van atelier tot museum!

Van 1 t/m 5 juli is er het project ‘Kunst, van atelier tot museum!’ waarin de kinderen aan de slag gaan om mooie kunstwerken te maken maar ook om te leren over beroemde schilders.

 • Kunt u ons helpen en bijv. een workshop of les geven, of kent u iemand die dit kan doen dan zouden we dat erg leuk vinden. Misschien heeft u materiaal beschikbaar of een goed idee? U kunt mailen naar  admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl om zich aan te melden. Wilt u meer informatie, loopt u dan langs op de administratie of belt u 010-4511907. Dit kan van maandag t/m donderdag.
 • Afsluiting projectweek. Op vrijdag 5 juli kunnen alle ouders maar ook broertjes en zusjes en opa’s en oma’s, komen kijken wat de kinderen hebben gedaan tijdens de projectweek. Op de kalender staat vermeld dat er de Bouwsteenfeestavond is. Omdat we in deze periode druk zijn met de bouw van de tijdelijke gebouwen en het momenteel vol is in de school hebben we besloten om deze avond door te schuiven naar een later moment. Daarvoor in de plaats dus een gezellige afsluiting van het kunstproject. Natuurlijk met een hapje en drankje en leuke activiteiten voor iedereen.

FIJNE VAKANTIE!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 23 mei.