Stel cookie voorkeur in

Proces Toelaatbaarheid en SOT

Proces Toelaatbaarheid

Om in aanmerking te komen voor een passende onderwijsplek op SBO de Bouwsteen heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven door de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband Aan den IJssel. Een toelaatbaarheidsverklaring ten behoeve van plaatsing binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) kan door de basisschool in samenspraak met de ouders worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.

Bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Er dient aangetoond te worden dat er diverse besprekingen zijn geweest in het ondersteuningsteam van de school(SOT).
  • Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject gebruik is gemaakt van inzet van deskundigen die daadwerkelijk hebben meegedacht over het handelen in de klas of bij het aansluiten van de onderwijsbehoeften van de leerling.
  • Er dient aangetoond te worden (geëvalueerde hulpplannen)  dat de ingezette hulp niet voldoende heeft opgeleverd.
  • Er dient aangetoond te worden dat het niet mogelijk is om het kind op de basisschool op te vangen.
  • Er dient aangegeven te worden welk onderwijs- en ondersteuningsbehoeften  de leerling heeft.
  • Er dient aangetoond te worden dat de school handelingsverlegen is en/of het welbevinden van de leerling in de knel komt.
  • Er dient aangetoond te worden dat ouders en indien mogelijk kind in het voortraject betrokken zijn.

Voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring is altijd een Ontwikkelingsperspectief nodig.

De Toelaatbaarheidsverklaring wordt voor een bepaalde tijd afgegeven. In het algemeen varieert deze periode van een half jaar tot 2 jaar. Als voor leerlingen speciaal basisonderwijs geïndiceerd blijft dan wordt opnieuw een TLV aangevraagd.

De Toelaatbaarheidcommissie Aan den IJssel vergadert zo’n 10 maal per schooljaar.

Contactpersoon voor het aanvragen van een TLV is Irene Borst.

Bouwsteen Expertise

Lijstersingel 22a

2902 JD Capelle aan den IJssel

010-4504306

m.vandermeer@blickoponderwijs.nl