Stel cookie voorkeur in

Ambulante begeleiding

Onze ervaring ligt op het gebied van werken met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Alle ambulant begeleiders hebben zelf gewerkt met groepen kinderen in het SBO.

Onze deskundigheid richt zich op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

De volgende arrangementen kunnen wij uitvoeren:

 1. Collegiale consultatie: kortdurend adviestraject, aantal uren in overleg. (6 á 10 uur.)
 2. Ambulante begeleiding: langdurig adviestraject. (10 á 20 uur per schooljaar.)
 3. Coaching leerkracht, op het gebied van klassenmanagement, persoonlijke ontwikkeling en coaching in omgaan met gedragsproblemen.
 4. Taal-leesontwikkeling

  - Kwartetlezen-diagnostisch onderzoek +18 behandelingen in een groepje van 4 kinderen. (10 weken)
  - Leesspecialist- leestraject in overleg. (bijv. groepje kinderen gedurende 10 weken, 1 niveau hoger brengen.
  - Aanvankelijk lezen; aanbod in een klein groepje (4 lln.) Wegwerken hiaten en preteaching gebruik makend van de methode.
  - Voorschotbenadering: met risicokleutersvaardigheden oefenen en trainen op het gebied van de lees- en rekenvoorwaarden.
  - Spellen: begeleiden van een groepje zwakke spellers. (bijv. 1 x per week 45 min. oefenen gedurende 12 of meer weken.)

 5. Rekenen

  - Diagnostisch rekenonderzoek (2 keer werken met het kind +handelingsadviezen.) 6 uur.

  - Rekengroepje: begeleiden van een groepje zwakke rekenaars. (bijv. 1 x per week 45 min. oefenen gedurende 12 of meer weken.)

 6. Inzet begeleiding en behandeling voor kinderen met een extra arrangement. Invulling in overleg.

  Daarnaast bieden wij arrangementen op maat. U kunt denken aan begeleiding van kinderen met faalangst, kinderen met werkhoudingsproblemen en hoogbegaafden.

Workshops aanbod op locatie, met tips en tools voor leerkrachten.

-Effectief leesonderwijs op het gebied van technisch lezen.

-Automatiseren bij rekenen.

-Dyscalculie herkennen en onderscheiden van zwakke rekenaars.

Hiervoor geldt dat er vooraf, in overleg, een gepast aanbod wordt gemaakt.

De ambulante begeleiders van Bouwsteen Expertise zijn Bettina Lelieveld, Wendy van Rossum, Bianca Veen, Jet Haan en Marjan Hoogstad.

Bouwsteen Expertise

Lijstersingel 22a

2902 JD Capelle aan den IJssel

010-4504306

m.vandermeer@blickoponderwijs.nl